michel foucault

post yapısalcılık denildiğinde akla gelen ve danışılacak ilk isimlerden. 1926'da poitiers'de doğan 1948'de felsefe, 1949'da psikoloji dallarında lisans aldıktan sonra, 1953'de devletin ideolojik aygıtları ile ünlü post marksist louis althusser'in felsefe asistanı olan ünlü düşünür.

lacan'dan oldukça etkilenen ve post yapısalcılık açısından çok farklı eserler ortaya koyan düşünür, batı'da çok güçlü biçimde kök salmış düşünce geleneklerinin hakimiyetini sarsan yeni bir düşünme biçiminin en önemli temsilcilerinden biri, belki de en önemlilerinden biri olmuştur. pozitivist düşünce anlayışını tamamiyle yıkan ve ters olan post yapısalcılığın belki de en temel düşünürlerinden biridir. deliliğin tarihi, kliniğin doğuşu, kelimeler ve şeyler ve bilginin arkeolojisi başlıklı çalışmalarında “arkeoloji”, hapishanenin tarihi ve cinselliğin tarihi’nde “soybilim”, cinselliğin tarihi’nin devam ciltleri olan hazların kullanımı ve kendilik kaygısı’nda ise “etik” olmak üzere üç temel yöntem kullanmıştır. ayrıca kendisi genel anlamda sosyal bilimlerin her alanında yazmıştır(biyopolitika derslerini düşünürseniz eğer ekonomi dahil). 1964’teki yayımlanan “delilik ve medeniyet” eseri güçlü bir yapısalcılık çalışması olarak kabul edilir. bu eserinden sonra “kelimeler ve şeyler” 1969’da “bilginin arkeolojisi”, 975’te belki de en etkili kitabı olan “hapishanenin doğuşu ve ömrünün kalan yıllarında kendini “cinselliğin tarihi” çalışmasına adadı.