mikrotonal gitar

makamsal müzikleri gitar ile çalabilmek, çağdaş klasik batı müziğindeki mikrotonal müzikleri çalabilmek, eşit tampereman sistem dışındaki akort sistemlerini çalabilmek amacıyla tolgahan çoğulu tarafından geliştirilmiş bir gitar.

klasik batı müziğinde eşit tampereman olarak adlandırılan sistemde bir oktavda do-do#-re-re#-mi-fa-fa#-sol-sol#-la-la#-si olmak üzere 12 yarım ses vardır.standart klasik gitarlarda perde aralıkları ve piyanolarda tuş aralıkları yarım sestir. yarım sesten daha az olan aralıklara klasik batı müziği teorisinde mikro ton denmektedir. mikro tonların kullanıldığı çağdaş klasik batı müziği eserleri mikrotonal müzik olarak adlandırılmaktadır. örneğin meksikalı besteci julian carrillo bazı eserleri için bir oktavı 96 aralığa bölmüş ve bu sesleri kullanmıştır.

osmanlı/türk musikisi teorisinde mikrotonlara koma denmektedir. bu teoride bir tam ses 9 eşit parçaya bölünmektedir. her bir parçaya koma ismi verilmiştir. yani eşit tamperemanlı sistemde do'dan re'ye ulaşmak için iki yarım ses ilerleriz. (do->do#->re) fakat bizim musikimizde do ile re arasında tam dokuz adet ses vardır. makamdan makama farketmekle beraber, yaklaşık 563 adet makam olduğu tahmin edilmektedir.

bir rock sanatçısı olarak, her zaman türk müziği hayranlığım olmuştur. ilk fırsatta edineceğim.
İletişim - Kurallar