nâmütenâhî

sonsuz, ucu bucağı olmayan.

''bir sahile varacak günlerimiz.
günler ki nâmütenâhî ıstırap;
kalmıyacak bugünkü hasta, harap
yüzlerde bahtın karanlığından bir iz.''

- orhan veli kanık