necmettin halil onan

her gün gördüğümüz "dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir" mısraların sahibi.