neo-beat

“internet devrimiyle birlikte, bir şeyler üretmek ve çok geniş kitlelere ulaşmak kolaylaşırken, bir yandan da bireysellikte inanılmaz bir yükseliş gözlemlenmekte, çoğu insan 4-5 kişilik dar arkadaş çevresinin dışına çıkmadan yıllarını geçirebilmektedir. bu nedenle yaratıcı birçok fikir, hiç kimseye ulaşamadan yok olmakta, daha yüksek düzeydeki projeler ise yeterince kitleselleşilemediği için gerçekleştirilememektedir. neo-beat, başta 4 ana dal olarak belirlediği sinema, edebiyat, müzik ve fotoğrafçılık olmak üzere, her türlü alandaki üretimleri bir araya getirecek, tek bir yayın akışı oluşturmayı amaçlar. ve bunu yaparken, kendisini değişmez kurallarla, ideolojilerle ya da biçimsel zırvalıklarla sınırlandırmaz. bu çalışmalara katılmak isteyen herkese kapısını sonuna dek açar. underground kültüre en çok zarar veren şey, bir şekilde bu döngü içerisinde öne çıkan bazı isimlerin kendilerini kitleden soyutlayarak “elitist yavşaklar” haline gelmeleri ve kendilerini bir otorite olarak addederken, bir yandan da standart bir hedonizme kapılıp gitmeleridir. neo beat kuşağı, bu tür bütün pragmatist refleksleri dışlar.”