nevruz

anadoluda yetişen bir çiçeğin adıdır. bu çiçek anadolu halkı tarafından baharın müjdecisi olarak da bilinir. coğrafi olarak gece gündüz eşitliği yaşanır bu gün. türk mitlerine göre türklerin ergenekondan çoktığı, kürt mitlerine göre demirci kawa'nın zalim kıralı yendiği gündür. özgürlükle simgeleştirilir bu gün. çünkü eski kültürler kışı hapishane olarak görürlerdi. kışın göç edilmezdi. sabit kalmak gerekirdi. hastalık olurdu. açlık olurdu. bu sebeple türkler demir dağı eriterek kışın tutsaklığından kurtulmuşlardır. kürtler ise demirci kava ile onun zalim kraldan kaçırdığı çocuk ordusu ile zalim kralı yendiler. iki kültürde aynı şekilde kışı bir kötülükle ilişkilendirmiştir. ama sadece bu iki millet değil. her millet kutlar bu bayramı. yunan mitlerinde gia yani doğa ananın dirilişidir. kısacası bu gün bir milletin değil. tüm dünya halklarınındır.