nihilizm

hiççilik, yokçuluk. felsefi düşünceler arasında en cesuru olarak görülür. bu düşüncenin bir mottosu yoktur. çünkü " yok"tur.

yokluk olgusunu tüm felsefe çeşitlerinde ele alan nihilizm, din felsefesinde ateizm'e göz kırparken; siyaset felsefesinde anarşizm'in eline kocaman bir söylev tüfeği verir.

düşüncenin ilk ortaya atılışı meçhul düşünürler tarafından antik çağlarda yapılmış olsa da 1800'lü yıllarda friedrich wilhelm nietzsche ile büyük sükse yapmıştır.

nihilizim denince akla nietzsche gelse de büyük rus yazarlar ( dostoyevski ve saz arkadaşları ) tarafından çok daha geniş kitlelerin aklına sokulmuştur.
"hiçbir şey yoktur. bir şey varsa bile bilinemez, bilinse bile başkalarına bildirilemez."
(o kadar haklı ki tıpkı benim gibi)