nlp

nlp, duygu ve davranışlarımızı yeniden biçimlendirme metodudur.
farkında olmadan otomatik olarak davrandığımız, düşündüğümüz, algıladığımız durumları bilinçli olarak eyleme geçiren zihin ve beden programlama aracıdır.

kök inanç ve negatif alışkanlıkların neden olduğu ve hayatımızı sürekli tekrarlamamızı sağlayan durumları fark edip bunu zihinde ve davranışlarımızda değiştirmemizi sağlar.
nlp beş duyu organının yönetildiği beyin ve sistemini yönetir.

kaynak: http://www.e-semakademi.com.tr/tr/content-details/online-nlp-egitimi.html?I=19
şarlatanlar için kolay para kazanma yöntemi, kapasitesinin farkında olmayan kitle için "aaa lan benim beynim varmış ve üzerinde kontrol sahibi olabiliyormuşum" farkındalığı yaratan hede.
natural language processing(doğal dil işleme), bilgisayar gibi dijital ortamların, insanlar tarafından konuşulan doğal dilleri (ingilizce, türkçe, esperanto vb.) işleyebilmesi, bu dillerden işine yarayacak anlamları çıkarabilmesi ve bu yeteneklerin geliştirilmesi gibi problemleri çözmeyi hedefleyen, yapay zeka ve dilbilim konularının kesişim kümesi olan konudur.

yapay zekanın medya tarafından getirildiği noktayı yoksayıp, kavramın gerçekten anlatmak istediği duruma odaklanınca neden problem dediğim anlaşılabilir.

türkçe için uzun süredir geliştirilmekte olan java kütüphanesi zemberek'e aşağıdan ulaşılabilir.

https://github.com/ahmetaa/zemberek-nlp