osetler

insanlarla tanıştığımda sen ''sen nerelisin ya?'' sorusuna ''ben osetim '' dediğimde anlamsızce yüzüme bakan insanlara osetleri anlatmaya çalışıyorum. tabi anlamayanlar da oluyor bu sefer maalesef ''ben çerkesim'' diye geçiştiriyorum. burada amacım ırkçılık değildir. kendi kültürüm hakkında bilgi vermektir.

osetler iran-kafkas karışımı orijinli insanlardır.. dilleri hint-avrupa dil ailesi gruplarından iran grubuna aittir.kafkasya’nın en eski halklarından biri olan oset'ler bu bölgenin tam kalbini oluşturan topraklarda -ana kafkas sıradağı'nın merkez kısmının her iki tarafinda bulunan dağ boğazlarıyla onlara bitişik düzlüklerde yaşamaktadırlar. terek, uruh, liahva, aragva ve daha nice irili ufaklı nehirlerin doğduğu yerler oset’lerin ülkesinde bulunmaktadır. rusya'yı güney kafkasya ve orta doğu ile bağlayan karayollarının bir ucu gürcü askeri yolu (daryal geçidi); oset askeri yolu (mamison geçidi); ve nihayet daha yakın dönemde açılan trans-kafkasya anayolu (ruk geçidi)- oset topraklarından geçmektedir.dünden bugüne osetler'in tarihi
kafkasya’nın en eski halklarından biri olan oset'ler bu bölgenin tam kalbini oluşturan topraklarda -ana kafkas sıradağı'nın merkez kısmının her iki tarafinda bulunan dağ boğazlarıyla onlara bitişik düzlüklerde yaşamaktadırlar. terek, uruh, liahva, aragva ve daha nice irili ufaklı nehirlerin doğduğu yerler oset’lerin ülkesinde bulunmaktadır. rusya'yı güney kafkasya ve orta doğu ile bağlayan karayollarının bir ucu gürcü askeri yolu (daryal geçidi); oset askeri yolu (mamison geçidi); ve nihayet daha yakın dönemde açılan trans-kafkasya anayolu (ruk geçidi)- oset topraklarından geçmektedir.

tarihi boyunca bütüncül bir etnik-kültürel coğrafya oluşturan osetya günümüzde yönetsel olarak rusya federasyonu'na bağlı kuzey osetya ya da yeni adıyla alanya cumhuriyeti ve 1990 yılında gürcistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden güney osetya cumhuriyeti olmak üzere iki kısma bölünmüştür. iki egemen oset cumhuriyetinin toplam yüzölçümü on iki bin km kare civarındadır. oset'lerin toplam nüfusu 600.000’in üzerinde olup, bu nüfusun üçte biri anayurtlarının dışında yasamaktadır.

işte bu küçük kısımda ben varım. 19.yy da buraya göçlerimiz olmuş.
bir sonraki kültürlü enrty de görüşmek üzere.