ötenazi

intihar olarak değerlendirilebilecek ancak uygulayıcısına da yasal sorumluluk doğuran ölüm. bir kişi ölmek ister ve tıbbi destek alırsa bu ötenazi olur. avrupanın çeşitli ülkelerinde serbest ancak belçika bu duruma yeni bir bakış getirdi ve çocuklara da ötenazi hakkı verdi.
kültürden çok etkilenen tıbbı bir işlemdir.
ülkemiz de pasif ötenazi yasaldır ama aktif ötenazi yasaktır
düşünsene;
ülkemizde vuku bulsa borcun var kardeşim der ertelerler ya da ötenazi ve yurt dışı yasağı gelirdi herhalde.
doğmak her insanın hakkıdır derler ama hiçbir zaman sor(a)mazlar doğmak isteyip istemediğini. bence acısız ölüm de bir hak olmalıdır fakat insanlar cevap verebilecek durumdayken sormayı bırakıp önlemeye çalışırlar.
t:ileride oldukça fazla bir şekilde savunuculuğunu yapacağım durumdur.
hayatının son günlerini acı çekip ölmeyi bekleyerek geçirmektense yapılabilecek bir eylem.