şahmeran efsanesi

camsab yoksul bir ailenin oğlu olup evinin geçimini odunculuk yaparak sağlamaktadır. bir gün arkadaşlarıyla birlikte ormanda içi bal dolu bir kuyu bulan camsab, balı çıkarması için arkadaşları tarafından kuyuya indirilir, balın çıkartılması sona erince de kuyuda bırakılır. kuyunun içinde yardım beklerken bir ışık sızıntısı görür, ışığın geldiği yeri açarak büyük bir bahçeye çıkar. burada bir tahtta oturan üst tarafı insan alt tarafı yılan şeklinde olan ve bir insan gibi konuşan şahmeran ile karşılaşır.

yılanların şahı olup yer altında diğer yılanlarla birlikte yaşayan şahmeran, camsab’a korkmamasını ve bir süre kendilerinin misafiri olacağını söyler. burada çok iyi ağırlanan camsab, aradan yıllar geçtikten sonra sıkılmaya ve ailesini özlemeye başlayınca evine dönmek için izin ister.

şahmeran ise ölümünün bir insan elinden olacağını, eğer kendisini bırakırsa yerinin insanoğlu tarafından hemen bulunabileceğini söyleyerek camsab’ın gitmesine izin vermek istemez. ancak ısrarlara dayanamaz ve yerini kimseye söylememesi şartıyla camsab’ı evine gönderir. bu sırada tarsus padişahı, önemli bir hastalığa yakalanır. dönemin tanınmış hekimleri hastalığa bir türlü çare bulamazlar, fakat büyü işleriyle de ilgilenen vezir, padişahın hastalığının şahmeranın etinin yenilmesiyle geçeceğini söyler. bunun üzerine şahmeranın yerini bilene büyük vaatlerde bulunulur, ancak kimse ortaya çıkmaz.

vezir, şahmeranı gören kişinin sırtının yılan derisi gibi pul pul olduğunu padişaha söyleyince herkesin hamama gelerek yıkanması emri verilir. camsab, şahmerana söz verdiği için hamama gitmez, fakat bir süre sonra sadece kendisinin yıkanmaya gitmediği anlaşılınca hamama gitmek zorunda bırakılır. camsab’ın sırtının yılan derisi gibi olduğu görülünce, kendisinden zorla şahmeranın yeri öğrenilir. vezir, camsab’ın gösterdiği kuyunun başında büyülü sözler söyleyerek şahmeranı ortaya çıkartır. şahmeran kaderini bildiği için karşı koymaz ve camsab’a ölümünden sonra etini kaynatarak ilk suyu vezire, ikincisini padişaha içirmesini, üçüncüsünü de kendisinin içmesini tembihler.

şahmeran, hamama götürülerek burada öldürülür ve eti kaynatılır. vezir ilk suyu camsab’ın içmesini ister. camsab, şahmeranın dediklerini yaparak ilk suyu vezire verir. vezir, bunu içer içmez ölür. ikinci suyu içen padişah iyileşir, üçüncüsünü içen camsab ise aklı ve zekâsı daha da güçlenip padişaha baş vezir olur.

şahmeranla ilgili efsanelerin kökeni oldukça eski dönemlere uzanmaktadır. nitekim kaynaklardan edinilen bilgiye göre 2000 yıl öncesine ait tarsus sikkelerinin üzerinde, şahmeranın öldürüldüğünü öğrenen yılanların intikam almak amacıyla şehre saldırmalarının canlandırıldığı tespit edilmiştir

kaynak: yrd. doç. dr. nilgün çıblak. ç.ü. sosyal bilimler enstitüsü dergisi, cilt 16, sayı 1, 2007, s.185-196

kaiser'in ukdesiymiş. sürekli efsaneyle denk geliyorum ama hikayesini bilmiyordum. öğrenmiş oldum. tam ukde bırakacaktım ki ukdelenmiş bile. dolmuş oldu.

bu arada şahmeran efsanesi tarsus kadar mardin ve diyarbakır'da da çok meşhurdur. yöresel ürünlerinde bu güzel şahmeranı işlenmiş görmek mümkün. bir de efsaneyi okuduktan sonra tarsus' a ait olmasına şaşırdım. tarsus'u hiç tahmin etmemiştim. şah-meran isim olarak daha çok iran taraflarından geliyormuş gibi sanki. belki ondan öyle geldi. neyse ne efsaneler işte...
temsili resminin küçükken korkulu rüyam olan yüce bir mitolojik varlık.