şamil ramizoğlu

moombahton tarzı elektronik müziğin amatör temsilcisi, bir çok mixi beğenilir düzeyde

2017 bahar şenliklerinin kamp etkinliğinde neşet salihi ile birlikte warm upları ve ana sahneyi üstlenmiş

https://soundcloud.com/amil-ramizo-lu