saygı

değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu, hürmet, ihtiram. (bkz:türk dil kurumu)

tanımdan da anlaşılacağı gibi saygı, saygı duymak, kişinin veya inancın değeri ve uyandırdığı sevgi, sempati ile ilgilidir. nefret ettiğiniz, tiksindiğiniz bir şahısa ya da davranışa saygı duyamazsınız. bu nedenle "sevmiyorsan bile saygı duy" ya da "inanmıyorsan bile saygı duyacaksın" gibi söylemler saygının yanlış kullanılmasıdır. örneğin "inanmıyorsan bile saygı duyacaksın" cümlesinden anlaşılması gereken şey toplum kurallarına ve laiklik ilkesine saygı duymak, insan özgürlüğüne saygı duymaktır. dini inanca saygı duymak değildir. zira bir ateist dinleri zararlı bir uyuşturucu olarak görebilir, bir müslüman hristiyanlığı sapkın ve yalanlarla bezeli olarak tasvir edebilir. bu durumda dini inançlara saygıdan söz edilemez. kişiye ve kişinin haklarına duyulan bir saygıdan söz edilebilir ancak.
insanlarda pek az bulunan özellik
sözcüklere ve cümlelere süs olmamış eyleme dökülmesi gerekilen bir kavram. her nedense sadece cümlelerde süs olarak kalır.