sevgi

insanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.
ne yazık ki günümüzde çok sık rastlayamadığımız bir duygudur.
en güzel duygudur. bir şeylere ölesiye sevgi duymak çok güzel şey.