sha1

nsa tarafından sayısal imza standardında kullanılmak üzere üretilmiş, en yaygın olarak kullanılan, matematiksel bir şifreleme algoritmasıdır. çalışma prensibi;
en fazla 264 bitlik girdi alır. bu veriyi 512 bitlik veri bloklarına böler. eğer 512 bite tamamlamıyorsa son bloklara eklemeler yaparak 512 bite tamamlar. bu veri bloklarını 16 bitlik 16 mesaj parçacığına ayırır. bu mesaj parçacıklarının her birini klasik 4 işleme tabi tutarak logic left shift (sola kaydırma) işlemini uygular. bu işlemleri art arda 4 kez yaparak 160 bitlik hash değerini üretir.
2005 yılında sha1 algoritmasının matematiksel zayıflığından kaynaklı güvenlik açığı tespit edilmiştir. google’ında kullandığı bu algoritmanın güvenlik açığı onaylanmıştır. https://sha1-2016.badssl.com