sızıntı ve enjeksiyonlar

bir ekonomide toplam planlanan harcamalara azaltan unsurlara sızıntı denir. enjeksiyon ise ekonomilerde toplam planlanan harcamaları arttıran unsurlara ya da ilavelere denir.

s+t+m(sızıntı)=ı+g+x(enjeksiyon)

s:tasarruf
t:vergi
m:ithalat
ı:yatırım
g:kamu harcamaları
x:ihracat