tansu çiller

türkiye cumhuriyeti devletinin ilk kadın başbakanı. 24 mayıs 1946 doğumlu çiller hala hayattadır(72 yaşında). aynı zamanda ekonominst(?)ve akedemisyendir.
1993-1996 yılları arasında başbakanlık yapmıştır.

5 nisan 1994te ülkeye kriz geçirtmiştir. %104 oranında cumhuriyet tarihinin en büyük üçüncü develüasyonunu gerçekleştirmiştir. ayrıca ımf hazırlanan programı ve uygulamasını yeterli bulmamıştır. 1995 şubat ayında büyüme tahminini %4’ten %3’e düşürmüştür.1995 yılında enflasyonun %40’lara düşürülmesi hedeflenmiş ancak %89 olarak gerçekleşmiştir.

kararlar ise,
1) döviz kurunun hedeflenen enflasyon oranı ile uyumlu bir şekilde gelişme sağlamasını amaçlayan bir kur politikası izlenecek, spekülatif hareketlere izin verilmeyecektir.
2) hazine ve diğer kamu kuruluşlarının merkez bankası’ndan kredi kullanımlarına sınırlama getirilerek, merkez bankası daha özerk bir yapıya kavuşturulacaktır.
3) 6 ay içinde kit fiyatları dondurulacaktır. şeker ve çay fiyatlarına 1994 yılının sonuna kadar zam yapılmayacaktır. kamu açıklarının denetim altına alındığı ve parasal büyüklüklerin kontrol edildiği bu yeni ortamda, özel kesiminde fiyatlarını bu politika çerçevesinde belirlemesi beklenmektedir.
4) bütçe açıklarının süratle kapatılması amacıyla, akaryakıt vergisinden bütçeye aktarılan pay %50’den %70’e çıkarılmıştır. aynı zamanda kit’lerin hazine’ye olan borçlarının süratle ödemeleri için gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
5) kamuda personel alımları durdurulmuştur. personel ihtiyacı kurumlar arası nakil yoluyla karşılanacaktır.
6) ihracatımız için hayati öneme haiz olan türk eximbank kredi ve sigorta yatırımlarının, 1994 yılında kapsamı genişletilerek uygulamasına devam edilecek, bu amaçla eximbank’a gerekli kaynak transferi sürdürülecek bu çerçevede bütçe açıkları kredi imkanlarından yararlanarak eximbank’a ek 1 milyar dolar tahsis edilecektir.
7) tarımsal destekleme konusunda; hedef kitleye doğrudan ödeme yapmak ve kredi kolaylıkları sağlama gibi fiyat desteği dışındaki konulara ağırlık verilecektir.
8) özel sağlık ve özel emeklilik sigortaları teşvik edilecektir.
9) sgk’ya tabi sigortalılar için, emekliliğe hak kazandıran prim gün sayısı belli bir geçiş süresi tanınarak, kadın sigortalı için 7200, erkek sigortalı için 9000’e çıkarılacaktır. ayrıca emekli aylığı ödemelerinin başlayabileceği yaş sınırı getirilecektir.
İletişim - Kurallar