tavan/taban fiyat

+++++ tavan fiyat: bir ürünün satılabileceği en yüksek fiyattır. etkili bir tavan fiyat uygulaması için devletin denge fiyatının altında bir tavan fiyat koymalıdır.
(örneğin bir piyasada denge fiyatı 5tl ise 7 tl tavan fiyat uygulaması hiç bir anlam teşkil etmez.)
tavan fiyat uygulaması tüketicileri korumak adına uygulanır.
şöyle bir örnek verecek olursak domates piyasasında denge fiyatı 5tl denge miktarı 10ton olsun(misal) bu durumda tüketici istediği kadar domatesi rahat rahat alıyor,üretici malını rahat rahat satıyor.
şimdi devlet 3tl tavan fiyat uygulaması yaptığında, miktar 6tona düşecek. eskiden piyasa da 10ton satılan domates 6 tona düştü. tüketici daha düşük fiyata alıyor ama istediği kadar değil,hatta atıl kapasiteden dolayı hiç domates alamayan bile ortaya çıkıyor.

tavan fiyat uygulaması peşine talep fazlasını sürükler. talep fazlasını ortadan kaldırmak için "daraltıcı politikayla talep eğrisi sola kaydırabilir." ya da "üreticilere vergi indirimleri,teşvik vs vs arz sağa kaydırılabilir."(en mantıklısı arzı sağa kaydırmakxd)

++++ taban fiyat: bir ürünün satılabileceği en yüksek fiyattır. etkin bir taban fiyat uygulaması için denge fiyatının üstünde bir fiyat belirlenmelidir.

üreticileri korumak amaçlıdır. fakat yine aynı sorunlar ortaya çıkıyor.
yine domates piyasasında denge fiyatı 5tl dnege miktarı 10ton olduğunu var sayarsak, devlet 8 tllik taban fiyat uygularsa yeni miktar 7ton olacaktır. üretici eskiden daha çok para kazanacaktır fakat tüketici eskisi kadar domates almayacaktır. bu sebepten bazı üreticilerin malları ellerinde kalacaktır.

taban fiyat uygulaması devamında arz fazlasını getirir. durumun kalkması için talep eğrisi sağa kaydırılarak ideal dengeye ulaşılabilir.

not: sayılar tamamen göstermeliktir.
grafik için google görseller :)
daha bugün derste dinleyip, not almaya üşenmiştim.. teşekkürler.
t: tavan fiyat genelde tüketiciyi korumaya yöneliktir. taban fiyat ise üreticiyi.
sonuç olarak ne üretici, ne de tüketici korunmaktadır. aradaki fark, vergi vermeyen komisyoncuların cebine girmektedir.