tek düzen hesap planı

muhasebe işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılan, belirli bir sisteme göre hazırlanmış hesapların yer aldığı listeye tek düzen hesap planı denir. türkiye'de bilanço esasına göre defter tutan tacirler 1 ocak 1994 tarihinden itibaren yürürlüğe konan tek düzen hesap planını uygulamak zorundadırlar. hesap planındaki kodlar ve hesaplar değişitirilemez, fakat işletmeler istediği hesapları seçip muhasebe kayıtlarında kullanabilirler.