tüberküloz

anneanne dedelerimizin ince hastalık dediği, verem mikrobunun solunum yolu ile alınması sonucu oluşan bulaşıcı bir hastalık. tedavisi vardır, belirli bir süre ilaç kullanımında atlatılabilir.
türkiye’nin geneline 0-6 yaş arasında verem aşısı yapılmıştır. hayır sol omzunuzdaki o iz o değil, o çiçek aşısı izi.
günümüzde tedavisi basite indirgenmiş fakat eski zamanların kanseri denebilir
İletişim - Kurallar