türklerin kara devri

müslümanlar ile savaşıp en sonunda yenip düşüp islamiyeti kabul etmeye başladıkları devirdir.
günümüz türk milliyetçilerinin bana çok komik gelmesinin en büyük sebeplerinden biri bu yenilgiyi kabul edip ona göre hareket etmeleridir. türklerin asıl inançları bazı yerlerde klasik şamanizm olarak da adlandırılan tengriciliktir. tengriciliğin ne olduğunu anlatmayacağım fakat sosyal yaşam olarak mükemmel bir inanıştı. toplumda herhangi bir cinsiyet eşitsizliği bulunmazken ibadetlerini de müzikle yaptıkları da görülebilirdi. şuanki türkiyede dışlanan dinsiz olarak görünen aleviler aslında bir nevi islamiyet karşısında asimile olmadan eski türk inanışlarını sürdürmektedir.
türkler oo güzel bir inanış diyip islamiyeti kabul etmemiştir. 10 yıllarca süren emevi baskısı sonucunda kabul etmek zorunda kalmıştır. islamda ne kadına ne müziğe ne de eğlenmeye yer vardır. bazı yerlerde tengrizm ve islamı gökteki tanrıya tapma, cennet-cehennem benzeri düşüncelere sahip olduğu için pek zorlanmadığı yazar ama bu sadece zırvalamaktır. o zaman şimdiki müslümanlar da hristiyan olsun ne de olsa onlar da bir tanrıya inanıyor ve öteki dünyaları var? tengrizm ve islamın birbiri ile uzaktan yakından alakası yoktur. ben herhangi bir dine inanmam ama seçim hakkı sunacak olsalar gözüm kapalı tengrizmi seçerim. izmirde yaşarken kendinizi erzurumda bulduğunuzu düşünün. türkler de böyle bir değişim yaşamıştır.
lütfen bir şeylere inanıyorsanız; inandığınız konu hakkında bilginiz olsun. ben türk milliyetçisiyim diyorsanız tayyibin peşinden koşmayın.
benim anlatmak istediğime çok güzel örnek olduğu için medelline teşekkür etmek istediğim başlıktır. ülkücülük denen kavram zaten son 40 yıldır türetilmiş yapay bir görüştür. ülkücülük en başta atatürk türkçülüğünden uzaklaştırıldığını ifade ederek türk idealistliği olarak karşımıza çıkarken daha sonrasında geniş kesimlere yayılmak için islamı da kapsamaya başlamıştır. 90lı yıllarda ise ülkücülüğün temeli haline gelmiştir. ben sana 1300 yıl öncesinden bahsederken 30 yıllık bir oluşumla savunmaya çalışılması dar görüşlülükten başka bir şey değildir. zaten benim anlatmak istediğim de 1300 yıl öncesinde gerçekleşen olaylar sonucunda günümüze kadar türklerin asimile olduğudur. sen de bunu yazdıkların ile çok güzel bir şekilde göstermiş oldun.
yaptır arkadaşım yaptır başkan. dolar olmuş 5 insanların oruçtan değil açlıktan nefesi kokarken yaptır. lütfen yaptır. lütfen yaptır da görebileceğimiz en dibi görüp yeniden yükselişe geçelim sizlerin olmadığı bir gelecekte. benzin olmuşken 6 lira ve arabana benzin almayı geç götüne giyecek don alamayacak duruma gelmek için lütfen yaptır başkan.
not: lütfen artık tanım yapmayı ve imla kurallarını öğren. ülkücülük diye geçiniyorsun ama türkçeden bihabersin. hepsini de öğren demiyorum ama belli başlı şeyleri de yanlış yazma canım benim.
kuteybe bin müslim adını bilmeyen üçüncü sınıf islamcılar zannederki türkler güle oynaya müslüman oldu. bu üçüncü sınıf islamcılara bir örnek bu başlığın ikinci entrysinin yazarıdır. kendisi gerçek bilgiden uzak bir insandır. kendisine sormak isterim türgişler ve hazar türklerinin emevi orduları ile savaşını hiç okumuş mu? acaba kendisi kuteybe bin müslim'in semerkant'ta katlettiği türkleri biliyor mu? bir de bu arkadaş gibileri der ki "eski türkler gök tanrıya inanırdı. bu yüzden hemen müslüman oldular". şimdi öncelikle belirteyim eski türk dini tek tanrılı değildi. çok tanrılı bir dindi. ikinci olarak hiçbir millet 1000 yıllık dinini güle oynaya değiştirmez. türklerin din değiltirmesi diye bir olay yoktur. türklerin dini değiltirilmiştir ve zorla müslüman olmuşlardır. son olarak başlığa dönersek "evet o türklerin müslüman olduğu gün türklerin kara devri başladı". çünkü türklük gitti elimizden onun yerine bedevi arap kültürüne kaldık. işte bu gün yaşanılanlar bu bedevi arap kültürünün bir yansımasıdır.
türklerin güle oynaya islamiyeti kabul ettiğini sananlar talkan ve curcan katliamlarını araştırsınlar. araplar tarafından nasıl soykırıma uğradığımızı görsünler.
İletişim - Kurallar