tutanak

1. isim meclis, kurul, mahkeme vb. yerlerde söylenen sözlerin olduğu gibi yazıya geçirilmesi, tutulga, zabıt, zabıtname
2. belgelenmesi gereken bir durumu tespit edenler tarafından imzalanan belge, zabıt varakası
3. birçok kimsenin imzaladığı rapor, mazbata

kaynak:tdk