ulus devlet

bir ulusun egemenliği altında,belirli bir coğrafi sınır içinde ortaya çıkmış olan devlet yapısıdır.
idelojik olarak önem kazanmasının kökeni 1789 fransız devrimidir.
İletişim - Kurallar