üretim olanakları eğrisi

üretim teknolojisi ve kaynaklar veri(sabit) iken üretilebilecek maksimum mal bileşimlerinin geometrik yerine üretim imkanları eğrisi denir.aynı zamanda dönüşüm eğrisi ya da transformasyon eğrisi olarak da adlandırılır. ekonomiler ellerinde bulunan kaynaklarla üretim olanakları eğrisinin dışına çıkamazlar.
ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlük teorisini işlerken öğrendiğim eğri. kolaydır, candır.
İletişim - Kurallar