vekayiname

günü gününe yazılmış olayları içine alan eser