wendy brown

california üniversitesi'nde(berkeley) siyaset bilimi profesörü. çalışma alanları siyaset teorisi tarihi, 19. ve 20. yüzyıl kıta felsefesl, eleştirel teori ve çağdaş kapitalizm teorileri. marx, nietzsche, weber, freud, frankfurt okulu teorisyenlerl, foucault ve çağdaş kıta felsefecilerinin içgörülerini kaynaştırarak, iktidar, siyasal kimlik, yurttaşlık, çağdaş liberal demokrasilerde siyasal öznellik gibi oluşumları eleştirel biçimde ele alan eserleriyle tanınıyor. araştırmaları son yıllarda daha ziyade neoliberalizm ve neoliberalizmden doğan siyasal oluşumlar konusunda yoğunlaşıyor. kendisi aynı zamanda ursula k le guin kadar feministtir :)

eserleri: manhood and politics: a feminist reading in political theory, states of injury: power and freedom in late modernity, ragulating aversion: tolerance in the age of identity and empire, undoing the demos: neoliberalism's stealth revolution(favorimdir)