yanlış

bir gerçeğe,bir kurala uymama durumu
yanıl-mak fiil kökünden gelen sözcük. yalnız ile çok karıştırılır.
teyit.org sitesinde genel olarak verilen tespitler bütünü.. yalan haberlere karşı güzel bir atılım takdir ettim..
dünyaya gelme eylemimin “lık” eki almadan önceki yalın hali
İletişim - Kurallar