yapay sinir ağları

insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme, yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilmek gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan otomatik olarak gerçekleştirebilme amacı ile tasarlanmış bilgisayar sistemleridir.
öğrenme, ilişkilendirme, sınıflandırma, genelleme, özellik belirleme, optimizasyon konularında uygulanır.
ilk yapay sinir ağı (ysa) modeli 1943 yılında bir sinir hekimi olan mcclulloch ve bir matematikçi olan pitts tarafından insan beyninin hesaplama yeteneğinden esinlenerek, elektrik devreleriyle basit bir sinir ağı modeli olarak oluşturulmuştur.
İletişim - Kurallar