yapısal eşitlik modeli

nicel veri analizinde kullanılan bir analiz modelidir. normal yolla veri analizinde ortaya çıkan hata varyansı birikmesini engeller. yani a=b ve b=c yerine a=c demek istiyorsanız bu modeli kullanabilirsiniz. zira bu modeli kullanmassanız a=b derken biriken hata %4'se ve b=c derken biriken %3 ise a=c derken biriken hata %12 olur ve anlamlılık kaybolur. bu yüzden bu model sayesinde bu biriken hataları ortadan kaldırırsınız. bu da anlamlılığı olumlu etkiler.
sosyal bilimlerin mutlaka bir yerlerde kullanacağı modeldir. program olarak spss'in altında çalışan amos ile çalışır. özünde regresyona dayanır. açıklayan değişkenlerin(birden fazla olması şartıyla) hem kendi aralarındaki etkiyi hemde açıklanan değişkenler üzerindeki etkisini gösterir