yavşaklıkla samimiyet arasında olan ince çizgi

çok ince bir çizgidir. herkesle iyi anlaşıyorum diyen insanlar genelde samimi değil, yavşak olabiliyor. dikkat etmek lazım.
genellikle yavşaklıkla sonuçlanır.. nitekim samimiyet derecesini ayarlamak zordur.
egoist insanlar her zaman daha samimidir,tabi aynı kafada olduğunuz sürece