yorum

alınan ürün yada hizmet için getirlen eleştiri.
https://yorumbudur.com/
1.bir yazının, bir sözün, bir metnin ya da bir yapıtın anlaşılması güç yönlerini açıklayarak aydınlığa kavuşturma, belli bir görüşe göre açıklama.

2.bir olayı belli bir görüşe göre değerlendirme, açıklama.

3.gizli ya da simgesel olan bir şeyden anlam çıkarma.
"rüya yorumuna düşkün olanlar var"

4.müzik terimi•tiyatro terimi
bir müzik yapıtının ya da tiyatro oyununun özgün bir teknik ve duyarlıkla sunulması.
"sanatçının yorumu kendine göreydi"

objektif değil sübjektiftir.

kaynak: google search
İletişim - Kurallar